Prezes Oddziału Konopiska Kol. Szymanek Krzysztof tel.: 602755597
V-ce Prezes ds. Lotowych Kol. Kowal Jerzy tel.: 609452967
V-ce Prezes ds. Finansowych Kol. Dziubiński Tomasz tel.: 608409312
V-ce Prezes ds. Gospodarczych Kol. Filipiak Wiesław tel.: 606577785
Sekretarz Kol. Gorzelak Bogusław tel.: 739048397